Wěcne a beletristiske knihi

… wróćo k přehladej

Wěcne knižne wudaća (němsce)

 • Die Sorben – die slawischen Eingeborenen Deutschlands
  In: Aufbruch im Warteland: Ostdeutsche soziale Bewegung im Wandel.
  – Bamberg: Palette-Verlag, 1991, S. 109 - 135 (sobuawtorka)
 • Kleine sorbische Ostereierfibel.
  – Budyšin: LND, 1993 (2010, 7. nakład)

Beletristiske knižne wudaća

 • „Potajnstwo zeleneho kamjenja“ (LND, 1994)
 • „Matej w štwórtej dimensiji“ (LND, 1996)
 • „Hołbik čornej nóžce ma“ – zběrka powědančkow
  za dorosćenych (LND, 1999)
 • „Myška w mróčelach“ (LND, 2001);
  přełožk do ukrainšćiny l. 2005
 • „Zakuzłana sroka“ (LND, 2004);
  přełožk do ukrainšćiny l. 2005
 • „Kak je wroblik Frido lětać nawuknył“
  (LND, 2006, w hornjo- a delnjoserbšćinje)
 • „Kak je myška Pip-pip płuwać nawuknyła“
  (LND, 2007, w hornjo- a delnjoserbšćinje)
 • „Kak je žabka Šlapka spěšnje skakać nawuknyła“
  (LND, 2008)
 • „Kak je jěžik Kałačik skónčnje spać nawuknył“
  (LND, 2009, w hornjo- a delnjoserbšćinje)
 • „W sćinje swěčki“ (LND, 2009, Serbska dźiwadłowa zběrka – čo. 10)
 • „Zmiječk Paliwak“ (LND, 2010)
 • „Wroblik Frido a jeho přećeljo“ (CD/Knihi k słuchanju, LND, 2010, w hornjoserbšćinje)
 • „Wroblik Frido a jogo pśijaśele“ (CD/Knigły k słuchanju, LND, 2010, w delnjoserbšćinje)
 • „Wroblik Frido a jeho přećeljo“ (LND, 2011, w hornjoserbšćinje)
 • „Kak su šwjerce kólasowaś nawuknuli“ (LND, 2011, w delnjoserbšćinje)
 • „Kak je žabka Šlapka z wětřikom lećała“ (LND, 2014, w hornjoserbšćinje)
 • „Kak jo žabka Šnapawka z wětšykom leśeła“ (LND, 2014, w delnjoserbšćinje)
 • „Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo do Afriki lećeć chcyli“
  (LND, 2016, w hornjoserbšćinje)
 • „Kak su wroblik Frido a jogo pśijaśele do Afriki leśeś kśěli“
  (LND, 2016, w delnjoserbšćinje)
 • „Łójerjo sonow“ (LND, 2018)
 • „Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo jutry zaječki překwapili“ (LND, 2020)
 • „Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo sroki pjekli“ (LND, 2021)
 • „Kak su wroblik Frido a jeho přećeljo hody swjećili“ (LND, 2022)
 • „Im Netz der Schwarzen Mühle“ (nakładnistwo Donatus, Niederjahna,
  2023, 126 str.) (přełožk: „Łójerjo sonow“)