Twórby za jewišćo

… wróćo k přehladej

Za dźiwadłowe jewišćo

 • „Kuzłarski kłobuk“ (premjera dźěćaceje hry
  Dźěćaceho dźiwadła při NSLDź w Budyšinje l. 2000)
 • „Čumpjelic wowcyne wotkazanje“ (premjera wjeselohry
  lajskeho dźiwadła Šunow/Konjecy w Šunowje l. 2004)
 • „W sćinje swěčki“ (prapremjera činohry dnja 21.3.2009
  na Hłownym jewišću NSLDź w Budyšinje)
 • „Im Schatten der Kerze“ (němski přełožk činohry „W sćinje swěčki“,
  premjera dnja 18.9.2009 na Hłownym jewišću NSLDź w Budyšinje)
 • „Za sydom durjemi“ (prapremjera činohry 17.3.2012
  na Hłownym jewišću NSLDź w Budyšinje)
 • „Chodźić po rukomaj“
  (hudźbna drama składnostnje 100. posmjertnych narodnin Alojsa Andrickeho,
  prapremjera 12.4.2014 na Hłownym jewišću NSLDź w Budyšinje)

Za Serbski ludowy ansambl (SLA)

 • Teksty za dźěćace ptačokwasne programy:
  • „Myška w mróčelach“ (premjera dźěćaceho ptačeho kwasa 2001,
     hudźba Dieter Kempe, wuńdźe 2002 jako CD „Ein Traum vom Fliegen“)
  • „Kradnjena króna“ (premjera dźěćaceho ptačeho kwasa 2003,
     hudźba Liana Bertók, wuńdźe 2003 jako CD „Die gestohlene Krone“)
  • „Zabyta sroka“ (premjera dźěćaceho ptačeho kwasa 2004,
     hudźba Dieter Kempe, wuńdźe 2006 jako CD „Der Traum vom Glück“)
  • „Zmiječk Paliwak“ (premjera dźěćaceho ptačeho kwasa 2011,
     hudźba: Dieter Kempe)
  • „Hdźe je Milenka?“ (znowa wobdźěłane po knize Ingrid Nagloweje
     pod samsnym titlom, premjera musicala/dźěćaceho ptačeho kwasa 2012,
     hudźba: Liana Bertók))
  • „Hawron chce so woženić“ (musical za dźěćacy ptači kwas,
     premjera 17.1.2014 w Statnym dźiwadle Choćebuz)
 • Teksty za ptačokwasne programy za dorosćenych:
  • „Po starodawnym wašnju“ (2003)
  • „Štóž wočaka, tón dočaka“ (2004)
  • „Kajkež myto, tajke dźěło“ (2005)
  • „Dźens je zapust“ (2006)
  • „Mjez kwasnej poliwku a truskalcami“ (2007)
  • „Ty sy tajka wikotata“ (2012)
  • „Tajke a hinaše pčołki“ (spěwohra, 2013, hudźba: Jan Chlebníček)
  • „Kak dźiwnje swět so wobroća“ (Wječorny ptači kwas,
     premjera 14.1.2016 w Choćebuzu)
 • „100 lět Domowina w 12 wobrazach“
  swjedźenske zarjadowanje Domowiny 13.10.2012, Wojerecy
 • „Potajnstwo hrodu“ (spektakl pod hołym njebjom
  w Jakubecec twjerdźiznje w Mortkowje, prapremjera: 5.9.2014)
 • „Pśerada – Błośańska powěsćowa noc“ (spektakl
  pod hołym njebjom w Bórkowach, premjera: 22.5.2015)
 • „Knježe prawa“ (spektakl pod hołym njebjom
  w Mortkowje, premjera: 4.9.2015)
 • „Lasć – Błośańska powěsćowa noc“ 2. dźěl (spektakl pod
  hołym njebjom w Bórkowach, delnjoserbska premjera 13.5.2016)
 • „Lesć“ 2. dźěl (spektakl pod hołym njebjom w Mortkowje,
  hornjoserbska premjera 2.9.2016)
 • „Naźeja“ – Błośańska noc powěsćow, 3. dźěl (spektakl pod
  hołym njebjom w Bórkowach, premjera 3.6.2017)
 • „Kak je hawron ptači kwas zaspał“ (musical za dźěćacy ptači kwas,
  premjera 10.1.2018 w SNE w Budyšinje)
 • „Swajźba“ – Błośańska noc powěsćow, 4. dźěl (spektakl pod
  hołym njebjom w Bórkowach, premjera 19.5.2018)